Chả cá thu tươi

170,000 

Chả cá thu tươi nguyên chất cá thu, không pha trộn tạp chất hay bột


Mua Nhanh

Mua nhanh sản phẩm Chả cá thu tươi