Chả cá thu tươi

170,000  160,000 

Chả cá thu tươi nguyên chất cá thu, không pha trộn tạp chất hay bột


Mua Nhanh

Mua nhanh sản phẩm Chả cá thu tươi