Chả lụa nguyên chất thịt nạc

170,000 

Chả lụa nhà làm nguyên chất thịt nạc, không chất bảo quản, không pha trộn tạp chất hay hàn the


Mua Nhanh

Mua nhanh sản phẩm Chả lụa nguyên chất thịt nạc